Chasa

Charvátská chasa je sdružením mladých lidí udržujících folklor a  zvyky Podluží, do kterého Charvátská Nová Ves patří. Naším cílem je udržování a rozvíjení tradic, písní a krojů, tak jak to dělaly mnohé generace před námi. V chase je okolo 20-30 členů, kteří se neustále obměňují.


Aktivně se podílíme na kulturním dění v Charvátské Nové Vsi pořádáním těchto akcí:

  • Letní hodky
  • Krojové hody
  • Krojový ples

Dále se také účastníme akcí Slováckého krúžku Charvatčané a také Svatováclavských slavností v Břeclavi, Tvrdonských slavností ve Tvrdonicích a jiných folklorních akcí v širokém okolí.